به اطلاعات عمومی خوش آمدید ...
شش سال اول زندگی:

1- شش سال اوّل زندگی:

• گریه نکن

• شیطونی نکن

• دست تو دماغت نکن

• تو شلوارت پی‌پی نکن
• مامانت رو اذیّت نکن

• روی دیوار نقاشی نکن

• انگشتت رو تو پریز برق نکن
• دمپایی بابا رو پات نکن

• به خورشید نگاه نکن

• شبها تو جات جیش نکن


• تو کمد مامان فضولی نکن
• با اون پسر بی‌تربیته بازی نکن
• اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نکن
• زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن
• دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن

2- دوره دبستان:

• موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
• پات رو تو جامیزی نکن
• ورقهای دفترت رو پاره نکن
• مدادت رو تو دهنت نکن
• به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
• تخته پاک‌کن رو خیس نکن
• حیاط مدرسه رو کثیف نکن
• با دخترهای شمسی خانوم آمپول بازی نکن
• دست تو کیف بغل دستیت نکن
• تخته‌سیاه رو خط‌خطی نکن

• گچ رو پرت نکن

• تو راهرو سرو صدا نکن
• تو کلاس پچ‌پچ نکن

ATARI بازی نکن


3- دوره راهنمایی:

• ترقّه بازی نکن

 • SEGA بازی نکن

• جاهای بدبد فیلمها رو نگاه نکن
• موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن
• تو کوچه فوتبال بازی نکن

• دست تو جیبت نکن

• با مامانت کل‌کل نکن

• تو کلاس صحبت نکن

• بعد از ظهر سروصدا نکن
• با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن

• اتاقت رو شلوغ نکن

• روی میز بابات کتابهات رو ولو نکن

• عکس لختی تماشا نکن

• با بچّه‌های بی‌ادب رفت و آمد نکن

• جرّ و بحث نکن


4- دوره دبیرستان:

• با کامپیوتر بازی نکن

• تو حموم معطّل نکن

• تقلّب نکن

• با دوستات موتورسواری نکن

• عصرها دیر نکن

• با دختر شمسی خانوم صحبت نکن

• با بابات دعوا نکن

• تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن

• تو خیابون دنبال دخترها نکن

• مردم‌آزاری نکن

• نصف شب سرو صدا نکن

• فیلم سوپر نگاه نکن

• وقتت رو با مجله تلف نکن

• چشم‌چرونی نکن

5- دوره دانشگاه:

• رشته‌ای رو که دوست داری انتخاب نکن

۲۴ ساعته چت نکن

• سر کلاس درس غیبت نکن

• با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن

• خیابون‌ها رو متر نکن

• تو سیاست دخالت نکن

• با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن

• شب برای شام دیر نکن

• با مأمور پلیس کل‌کل نکن

• چراغ قرمز رو عشقی رد نکن

• موبایلت رو Reject نکن

• حذف پزشکی نکن

• آستین کوتاه تنت نکن

• همه رو دودره نکن


6- دوره سربازی:

• موهات رو بلند نکن

• روت رو زیاد نکن

• از اوامر سرپیچی نکن

• فرار نکن

• با اسلحه شوخی نکن

• غیبت نکن

• به آینده فکر نکن

• درگیری ایجاد نکن

• به فرمانده بی‌احترامی نکن

• غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن

• با رئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن

• اعتراض نکن

• با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نکن

• از تلف شدن وقتت ناله نکن

• از آشپزخونه دزدی نکن


7- دوره شوهر بودن:

• با زنت شوخی نکن

• زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن

• به زنت خیانت نکن

• با دوستانت الواتی نکن

• تو Orkut خودت رو Single معرفی نکن

• به زنهای دیگه نگاه نکن

• موبایلت رو قایم نکن

• از عکسهای قبل از ازدواجت نگهداری نکن

• پولت رو خرج دوستات نکن

• رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن

• غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن

• ریسک نکن

• بدون اجازه زنت هیچ کاری نکن

8- دوره پدر بودن:

• بچّه رو تنبیه نکن

• به بچّه بی‌توجّهی نکن

• بچّه‌ت رو با بچّه‌های دیگه مقایسه نکن

• به بچّه توهین نکن

• بچّه رو از بازی منع نکن

• بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّه دختر شمسی خانوم تشویق نکن

• با بچّه کل‌کل نکن

• بچّه رو محدود نکن

• بچّه رو از جنس مخالف دور نکن

• به مادر بچّه بی‌توجّهی نکن

• بچّه رو به هیچ چیز مجبور نکن

• آزادی بچّه رو محدود نکن

• به حلال‌زاده بودن بچّه شک نکن

• از خواستهای بچّه چشم‌پوشی نکن


9- دوره پیری:

• برای بچّه‌هات مزاحمت ایجاد نکن

• نوه‌هات رو لوس نکن

• با پیرزن‌های دیگه معاشرت نکن

• به خاطراتت فکر نکن

• پولت رو خرج نکن

• هوس جوونی نکن

• غیر از آخرتت به هیچ چیز فکر نکن

• با زنت بی‌وفایی نکن

• از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضایتی نکن

• لباس شاد تنت نکن

• به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن

• تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن

• از گذشته ناله نکن

• به هر کی رسیدی، نصیحت نکن

• به آینده فکر نکن


10- دوره پس از مرگ !

• حالا دیگه دوره نکن تموم شد! حالا هر غلطی دلت می‌خواد بکن...

• ...بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... بکن

• ... فقط خواهشا' با روح دختر شمسی خانوم کاری نکن!!!


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 19 اسفند 1388 در ساعت 02:59 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
لایه اوزون

خورشید تنها ستاره منظومه شمسى مى باشد كه كرات وسیارات در اطراف آن مى چرخند و از انرژى آن استفاده مى كنند.زمین نیز یكى از كراتى است كه در أطراف خورشید در حال حركت است .فاصله میان زمین و خورشید حدود 149.800.000كیلومتر مى باشد ، كه در این فاصله،زمین حدود 9^10×95/1 وات انرژى ازخورشید دریافت مى كند كه ما تنها كسرى از آن (0000002/0) را استفاده مى كنیم . نور خورشید 27/8 دقیقه طول مى كشد كه به زمین برسد.از صد در صد نورى كه به زمین مى تابد تنها 30% آن بر اثر ذرات و مولكول هاى موجود در لایه هاى بالایى منعكس مى شوند بقیّه آن ها از لایه ها زمین عبور مى كنند و به زمین مى رسند.در واقع مى توان به جرأت گفت كه حدود99%انرژى كه به زمین مى رسد از خورشید وبقیه آن از ماه و كرات دیگر مى باشد. نور سفید خورشید از میلیاردها میلیارد رنگ تشكیل شده است كه هر كدام از این رنگ ها داراى طول موج و انرژى مخصوص به خود مى باشند، وما هنگامى كه این نور را تفكیك مى كنیم به هفت رنگ تجزیه مى شوند كه هر كدام از این رنگ ها از میلیاردها رنگ تشكیل شده اند... پرتوهاى فوق بنفش داراى طول موج كوتاه و انرژى زیاد مى باشند پرتوهاى فوق بنفش با انرژى زیادى كه دارند براى تمام موجودات زنده خطرناك مى باشند وموجب سرطان پوست یا آفتاب سوختگى مى شوند .خوشبختانه زمین در برابر این پرتوى خطرناك، محافظى بنام لایه اوزون دارد كه از ورود پرتوهاى خطرناك به سطح زمین جلوگیرى مى كند. قبل از آنكه به بحث درباره برخورد پرتوهاى فوق بنفش و مولكول ها اوزون بپردازیم ابتدا به اطلاعاتى درمورد اوزون مى پردازیم.

* اوزون چیست؟ *

دانشمندان لایه ها زمین را به چهار قسمت تقسیم مى كنند :

1)تروپوسفر (كه نسبت به سطح دریا 12تا15 كیلومترارتفاع دارد)

2)استراتوسفر

3)مزوسفر

4)تروموسفر(خارجى ترین لایه زمین)

مولكول اوزون (o3)از یك مولكول اكسیژن و یك اتم اكسیژن كه ناپایدار و واكنش پذیر مى باشد، تشكیل شده است . پیوند میان مولكول اكسیژن و اتم اكسیژن در مولكول اوزون بسیار ضعیف مى باشد و ممكن است با كوچكترین برخورد از هم جدا ویا با دریافت كوچكترین انرژى به حالت اولیه خود برگردند . لایه اوزون در لایه استراتوسفر زمین قرار دارد .در شب ها به دلیل عدم دسترسى به انرژى تابشى خورشید، ضخامت لایه اوزون كمتر از ضخامت آن در روز ها مى باشد. هنگامى كه پرتوهاى فوق بنفش به مولكول ها اوزون برخورد مى كنند، پرتو هاى فوق ـ بنفش مقدار زیادى از انرژى خود را از دست مى دهند وبه پرتو هاى فرو سرخ تبدیل مى شوند ، و همچنین بر اثر این برخورد ، مولكول اوزون به مولكول اكسیژن واتم اكسیژن تبدیل مى شود و با تابش مجدد نور خورشید ، مولكول اوزون دوباره پدیدار مى شود. مولكول هاى اوزون هرچند كه براى ما مفید هستند اما وجود آن ها در لایه تروپوسفر (لایه اى كه ما در آن زندگى مى كنیم) بسیار خطرناك مى باشند. نیتروژن هاى پراكسید خارج شده از اگزوز موتورهاى دیزلى بر اثر تابش نور خورشید (عمل فتو شیمیایى) با مولكول هاى اكسیژن واكنش مى دهند و مولكول هاى اوزون را پدیدار مى كنند . چون در مولكول هاى اوزون اتم هاى اكسیژن فعال (رادیكالى) وجود دارد ، تنفس آن ،موجب اختلال در دستگاه تنفسى مى شود .

*حفره اوزون*

تا سال 1980میلادى از سوراخى لایه اوزون خبرى نبود ؛ اما در سال 1985م ، دانشمندان از نازك شدن لایه اوزون در قطب جنوب خبر دادند. در آن زمان با تحقیقات انجام شده علت نابودى مولكول هاى اوزون را ،گاز هاى cfc (كلر و فلوئور و كربن) مى دانستند. گاز هاى cfc بعنوان گاز هاى خنك كننده در یخچال ها ،كولرها و همچنین در مواد پلاستیكى مورد استفاده قرار مى گیرند . در cfc ها اتم هاى كلر ناپایدار و واكنش پذیر مى باشند و هنگامى كه گاز هاى cfc به لایه هاى بالا مى روند ، در لایه هاى بالا بر اثر برخورد با نور خورشید ،گاز هاى كلر آزاد مى شوند. اتم هاى كلر در لایه استراتوسفر با مولكول هاى اوزون واكنش مى دهند. هر اتم كلر به تنهایى مى تواند 100.000 مولكول اوزون را از بین ببرد . به همین دلیل در گستره جهانى ،در سازمان ملل متحد ،در معاهده اى بنام معاهده مونترال كشورها متعهد شدند كه از تولید و فروش گاز هاى cfc خوددارى كنند ،و همچنین به كشور هاى فقیر این امكان را بدهند كه بجاى استفاده از گاز هاى cfc ، از گاز هاى خنك كننده دیگرى استفاده كنند. ما مى دانیم كه بیشترین كشور هاى صنعتى در نیم كره شمالى قرار دارند ، پس چرا در قطب جنوب لایه اوزون سوراخ شده است ؟! برای پاسخ به این سوال ، پژوهش های زیادی انجام شده است كه بعضی از این پژوهش ها تاكنون در دست تحقیق است . اخیراً دانشمندان علت ایجاد حفره در لایه اوزون را گرداب های سنگین ، كه در قطب جنوب جریان دارند ، می دانند در زمستان در طول شبهای قطبی، نور خورشید درتمام سطح قطب جنوب در دسترس نیست ، به همین دلیل در این قطب در لایه استراتوسفر طوفان هاى سنگینی گسترش مى یابند كه به آن ها ''گرداب قطبی''(polar vortex) مى گویند . گرداب قطبی می تواند ذرات سازنده هوا را تجزیه كند .این گرداب ها باعث ایجاد ابرهاى سردی می شوند كه بر فراز قطب جنوب جریان می یابند. كه به این ابرها ''ابر استراتوسفر قطبی'' (polar stratosphere cloud) می گویند.اختصار آن psc است. Pscها بسیار سرد هستند و دمای آن ها حدود 80- سیلسیوس است.* Psc از نیتریك اسید تری هیدرات (nitric acid trihydrate) تشكیل شده است و با ابرهایی كه ما آن ها را در آسمان می بینیم كاملاً متفاوتند. پس این ابرهای اسیدی می توانند لایه اوزون را تخریب كنند. ''بنایراین با استناد به تحقیقات انجام یافته ،موارد زیر را می توان از عوامل موثر در تخریب لایه اوزون دانست:

1)محور زمین به گونه اى مى باشد كه نور خورشید به قطب شمال بیشتر از قطب جنوب مى تابد به همین دلیل ضخامت لایه اوزون در قطب شمال بیشتراز ضخامت آن در قطب جنوب مى باشد (زیرا ما گفتیم كه پیوند میان مولكول اكسیژن و اتم اكسیژن در مولكول اوزون بسیار ضعیف مى باشد و ممكن است با كوچكترین برخورد از هم جدا ویا با دریافت كوچكترین انرژى(مانند انرژى تابشى خورشید ) به حالت اولیه خود برگردند)

2)از مورد دوم نتیجه مى گیریم كه هواى قطب جنوب سردتر از هواى قطب شمال مى باشد ، بنابراین هواى گرم هنگامى كه بر اثر جریان هایى به قطب جنوب مى روند ، چون سبك مى باشند ،به سمت بالا مى روند و موجب نابودى لایه هاى اوزون برفراز قطب جنوب مىشوند.

3)در زمستان نور خورشید كاملاً در تمام سطح قطب جنوب در دسترس نمی باشد، واین امر باعث كاهش دما و تشكیل ابرهای psc می شود

4) ابرهای psc اسیدی هستند و به همین دلیل آن ها به لایه اوزون آسیب می رسانند.''


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز یکشنبه 2 اسفند 1388 در ساعت 04:03 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
داغترین نقطه جهان کجاست ؟؟
 محققان با استفاده از شتابگر لابراتوار ملی بروکاون موفق به ایجاد انفجارهای کوچکی شده اند که حاصل آنها ایجاد داغترین ماده در جهان هستی با حرارتی برابر چهار تریلیون درجه سلسیوس است.

داغترین نقطه در جهان را نمی توان در دره مرگ کالیفرنیا و یا هسته زمین پیدا کرد زیرا این عنوان به یک تونل در عمق 3 متری و پوشیده از برف اختصاص یافته است که در لانگ آیلند نیویورک واقع بوده و تعدادی انفجارهای کوچک و روزانه را در خود نهفته است که شدت این انفجارها از بمب اتم نیز بیشتر است.

این انفجارهای آتشین توسط برخورد دهنده اتمی «لابراتورا ملی بروکاون» رخ داده و موفق به ثبت رکوردی جدید در تولید بالاترین درجه حرارت در جهان شده است به شکلی حرارت انفجارها به چهار تریلیون درجه سلسیوس حرارتی داغتر از هسته خورشید دست پیدا کرده است.


به گفته استیون ویگدور یکی از فیزیکدانان این پروژه حرارت ناشی از این انفجارها بیشتر از همه آن چیزی است که ما درباره جهان هستی می دانیم. محققان قصد ندارند با استفاده از دستاورد جدید خود اسلحه های مخرب تولید کنند زیرا انفجارها در سطح یک اتم بوده و بسیار کوچکتر از چیزی هستند که بتوانند خرابی به بار آورند.

آنها قصد دارند با کمک این انرژی در زمان سفر کرده و اولین میکروثانیه پس از وقوع انفجار بزرگ را شبیه سازی کنند ، زمانی که حرارت جهان تازه متولد شده چندین تریلیون درجه بوده است. بر اساس نظریه ها قبل از تولد اولین سیاره ، کهکشان و یا حتی اولین اتم فضا مملو از سوپی از ذرات کوچک به نام کوارکها و گلونها بوده است.

اکنون این نظریه ها برای اولین بار به صورت قطعی اثبات شده اند زیرا حرارت بسیار زیاد انفجارهای اتمی که توسط دانشمندان ساخته شده است تایید می کند آنها با موفقیت توانسته اند قطراتی از این سوپ کهنسال و قدیمی را بسازند، ماده ای به نام پلاسمای کوارک- گلون که از حدود 14 میلیارد سال پیش تا کنون در جهان وجود نداشته است.

طرز تهیه سوپ درون اتمی

تهیه چنین ماده ای نیازمند تریلیونها ذره یون طلا است این یونها توسط شتاب دهنده و برخورد دهنده به سرعتی برابر سرعت نور دست پیدا می کنند. دو تابش مملو از این یونهای طلا در دو مسیر متضاد پرتاب می شوند و برخورد ذرات آنها با یکدیگر انفجارهای متعددی را به وجود می آورد. مشاهدات دانشمندان نشان داده است این آزمایش در ثانیه هزاران برخورد و انفجار را به وجود می آورد.

در حرارت ناشی از این برخوردها یونهای طلا از هم پاشیده شده و قطرات پلاسمای بسیار داغ کوارک-گالون را به وجود می آورد که ابعاد این قطرات از یک اتم بزرگتر نخواهد بود. به گفته ویگدور این آزمایش انباشتن مقادیر عظیمی انرژی در ابعادی بسیار کوچک است.

پلاسمای ایجاد شده تنها برای بخشی از ثانیه باقی خواهد ماند. به بیانی دیگر در صورتی که مدت ثانیه به اندازه تمامی سواحل سیاره زمین بود، مدت بقای این پلاسما به اندازه یک دانه شن از تمامی این سواحل خواهد بود.

برخورد دهنده نسبیتی یون سنگین لابراتوار ملی بروکاون یا RHIC در واقع قادر به مشاهده مستقیم این پلاسما نیست بلکه با کمک شواهد به جا مانده از برخورد یونهای طلا از حضور این ماده آگاه می شود. برخورد یونهای طلا تابشهای نورانی بسیار سریعی از خود به جا می گذارند که این تابشها توسط ردیابها به ثبت می رسند با کنار هم قرار گرفتن تعداد مشخصی از این تابشها قادر به ایجاد شدت نوری قابل ردیابی خواهند بود تا بتوان حرارت آنها را اندازه گیری کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، این آزمایشها در لابراتوار لانگ آیلند و برخورد دهنده بزرگ هادرون در سوئیس ادامه پیدا خواهد کرد تا دانشمندان به گونه ای بتوانند راز نهفته در پس انفجار بزرگ را کشف کنند.این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز یکشنبه 2 اسفند 1388 در ساعت 04:01 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
آیا می دانستید که ... !
 
. آیامی دانستید فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر میکند.
 
. آیامی دانستید هر آمریکایی به طور میانگین ۲ کارت اعتباری دارد.
 
. آیامی دانستید قلب انسان میتواند خون را ۱۰ متر به بیرون پرتاب کند.
 
. آیامی دانستید متداولترین نام در دنیا محمد است.
 
. آیامی دانستید زبان قویترین ماهیچه در بدن است.
 
. آیامی دانستید روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.
 
. آیامی دانستید ستاره دریایی مغز ندارد.
 
. آیامی دانستید زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک میزنند.
 
. آیامی دانستید شما نمیتوانید با حبس کردن نفستان خودکشی کنید.
 

. آیامی دانستید انسانهای راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دستها عمر میکنند.
 
. آیامی دانستید لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد.
 
. آیامی دانستید درآمد مایکل جوردن از کمپانی نایک، بیش از درآمد تمام کارکنان این کمپانی در کشور مالزی است.
 
. آیامی دانستید هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمیشود.
 
. آیامی دانستید مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست میافتند.
 
. آیامی دانستید هر انسانی در طول زندگیاش به طور میانگین ۸ عنکبوت را در حال خواب میخورد.
 
. آیامی دانستید گربه ماهی بیش از ۲۷۰۰۰ عضو چشایی دارد.
 
. آیامی دانستید کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که میسوزاند فقط ۱.۵ متر حرکت میکند.
 
. آیامی دانستید صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد.
 
. آیامی دانستید که خوک*ها به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند؟
 
. آیامی دانستید که فندک قبل از کبریت اختراع شد؟
 
. آیامی دانستید که سالانه ۴ هزار نفر غیر سیگاری در اثر همنشینی با افراد سیگاری به سرطان ریه مبتلا شده و جان می  سپرند؟
 
. آیامی دانستید که در زیمبابوه از هر ۵ نفر یکی مبتلا به بیماری ایدز است؟
 
. آیامی دانستید که در سوید سالیانه از ۹ میلیون جمعیتی که دارد فقط ۱۷۰۰ نفر می میرند؟
 
. آیامی دانستید ایران به سی کشور جهان تسهیلات نظامی صادر می کند؟
 
. آیامی دانستید که تقریبا ۶۵ درصدوزن انسان را اکسیزن تشکیل میدهد؟
 
. آیامی دانستید که هر ۱۳ دقیقه یک کتاب جدید در امریکا منتشر میشود؟
 
. آیامی دانستید که حد متوسط مطالعه کتاب در بین ایرانیان ۳ دقیقه در سال است.
 
. آیامی دانستید که رشد تعداد ماشینها در جهان سه برابر رشد جمعیت انسانهاست.
 
. آیامی دانستید که از جمعیت ۶ میلیاردی جهان ۵/۱ میلیارد نفر از اب اشامیدنی محرومند و ۶/۱ میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند.
 
. آیامی دانستید که سرطان سینه چنانچه در مراحل اولیه باشد حتی با ماموگرافی نمیتوان پی به وجود ان برد مگر اینکه چند سال از رشد ان گذشته باشد؟ بد نیست بدانید مصرف لیمو ترش از ابتلا به بیماری سرطان سینه جلوگیری می کند
 
. آیامی دانستید که در ایران سالانه ۲۸ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. این امار در جهان یک میلیون دویست هزار نفر میباشد که نود در صد ان مربوط به کشورهای جهان سوم میباشد.
 
. آیامی دانستید که در هر دقیقه نسل یک موجود زنده در جهان منقرض می شود.
 
. آیامی دانستید که مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند.
 
. آیامی دانستید که بیشتر هواپیماها صندلی شماره ۱۳ را ندارند.
 
. آیامی دانستید که اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراددرشب بیشتر از قهوه و کافین است.
 
. آیامی دانستید که ۵۵درصدسوانح هوایی در زمان نشستن هواپیماو۳۰درصد در هنگام برخاستن هواپیما رخ می دهد.
 
. آیامی دانستید که در تایوان بشقاب های گندمی درست میشودوافراد بعد از خوردن غذابشقاب هایشان را هم می خورند.
 
. آیامی دانستید که گوش و بینی درتمام طول عمر انسان در حال رشد می باشند و بزرگتر می شوند.
 
. آیامی دانستید که آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست می باشد.
 
. آیامی دانستید که اولین مردمانی که نخ را کشف کردند وموفق به ریسیدن ان شدند ایرانیان بودند.
 
. آیامی دانستید که بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه است و عمیق ترین نقطه ان به ۴۳۳۰متر میرسد.
 
. آیامی دانستید که فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتین خون مکیده شده جهت تخم گذاری استفاده می کند.
 
. آیامی دانستید که به طور متوسط شما روزی ۵۰۰۰کلمه صحبت میکنید که۸۰% ان با خودتان است!
 
. آیامی دانستید که هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی است.
 
. آیامی دانستید مقاومت موش صحرایی در برابر بیآبی بیشتر از شتر است.
 
. آیامی دانستید جمعیت میمونهای هند بالغ بر ۵۰ میلیون است.
 
. آیامی دانستید یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ انسان در اختیار دارد.
 
. آیامی دانستید ۳۵۰ هزار نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد.
 
. آیامی دانستید نوشابههای زرد رنگ، زیانبارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند.
 
. آیامی دانستید شش چپ، اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید.
 
. آیامی دانستید تعداد سلولهای گیرنده بویایی در سگهای معمولی، یک میلیارد و در سگهای شکاری،۴ میلیارد عدد است
 
. آیامی دانستید رشد کودک در بهار بیشتر است.
 
. آیامی دانستید حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.
 
. آیامی دانستید در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ (کلسیم) وجود دارد.
 
. آیامی دانستید هر تکه کاغذ را بیش از 9 بار نمی توان تا کرد.
 
. آیامی دانستید وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می ایستد.
 
. آیامی دانستید تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است.
 
. آیامی دانستید حلزون می تواند سه سال بخوابد.
 
. آیامی دانستید فیل ها قادر به پریدن نیستند.
 
. آیامی دانستید شن خیس از شن خشک سبکتر است.
 
. آیامی دانستید تا زمانی که غذا با بزاق مخلوط نشود، مزه اش احساس نمی گردد.
 
. آیامی دانستید گاونر کوررنگ است و فقط به حرکت شنلی که گاوباز در جلوی او تکان می دهد حساس است. دیگرفرقی نمی کند شنل چه رنگی باشد.
 
. آیامی دانستید قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انشان است.
 
. آیامی دانستید فقط قورباغه های نر قورقور می کنند.
 
. آیامی دانستید لایه ی اوزون فقط به اندازه دو سکه ی روی هم ضخامت دارد.
 
. آیامی دانستید رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست.
 
. آیامی دانستید قرنیه ی چشم انسان خون ندارد.
این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز یکشنبه 2 اسفند 1388 در ساعت 04:00 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
استرالیا
Australia) استرالیا
استرالیا(Australia) کشوری است در نیمکره جنوبی. این کشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور وسیع دنیاو بیش از ۶/۴ برابر بزرگ‌تر از ایران است. استرالیا یکی از قلمروهای همسود است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافته‌ است. پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، شهری که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعهٔ اتحادیه کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) است. سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته‌است. استرالیا همچنین سرزمین اصلیِ قاره اقیانوسیه به حساب می‌آید که کوچک‌ترین قاره دنیاست. دورنمای شهر سیدنی همراه با ساختمان اپرا هاوس بر اساس شواهد به جای مانده، حدود چهل و دو هزار سال قبل گروهی از مردمان شکارچی جنوب آسیا، برای یافتن غذا و شکار حیوانات، اندک اندک شروع به مهاجرت به سرزمین‌های جنوبی تر نمودند و از راه جزیره‌ها و کانال‌هایی که آسیا را به شمال استرالیا وارد می‌کند به شمال کوئینزلند وارد شدند و سپس با پراکنده شدن در سراسر استرالیا، قبایل مختلف بومیان استرالیا را پای نهادند. این مردمان، ده‌ها هزار سال بدون ارتباط با سایر مناطق دنیا در این سرزمین زیسته‌اند. نخستین بار هلندی‌ها در سال ۱۶۰۶ میلادی شبه جزیزه کیپ یورک (Cape York Peninsula) در شمال کوئینزلند را اکتشاف کردند و در دهه‌های بعد، بیشتر مناطق شمالی و غربی استرالیا را مشاهده و ثبت نمودند. آبل تاسمان هلندی نام این سرزمین را هلند نو گذاشت. هلندی‌ها خود علاقه چندانی به سکونت در هلندنو نشان ندادند و این سرزمین تا چندین دهه بعد دست نخورده باقی ماند.

این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز یکشنبه 2 اسفند 1388 در ساعت 03:59 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
سخنان زیبا

مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو

پرسش های ما افکار ما را می سازند.

اگر دنبال موفقیت نروید، خودش دنبال شما نخواهد آمد.

چون قنوت درختان همیشه سبز باشید.

مواظب باشید موقع حسابرسی، خودتان به خودتان زیاد تخفیف ندهید.

خدا روزی بنده مومن خویش را از جایی که انتظار ندارد می رساند. پیامبر اکرم (ص)

خوشرویی ریسمان محبت است. امام علی (ع)

به خدا توکل کن، کفایتت می کند.

هر که از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد. پیامبر اکرم (ص)

جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست.

خدا را از یاد نبریم.

فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز بدارد.

دیگر به خدا نمی گویم مشکل بزرگی دارم، به مشکلم می گویم خدای بزرگی دارم.

به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به کار افتد.

در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از خوشخویی نیست.   پیامبر اکرم (ص)

به آنان که در زمینند رحم کن تا آنکه در آسمان است به تو رحم کند. پیامبر اکرم (ص)

کلید شناخت، تلاش برای آگاهی از آن چیزی است که در پس هر چیز نهفته است.

مردان بزرگ دیر وعده می دهند ولی زود عمل می کنند.

در هر چیز که چشمانت می بیند، موعظه ای هست.

هر که فقیری کند، فقیر شود. پیامبر اکرم (ص)

حسین (ع) آخرین نمازش را هم اول وقت خواند.

روح های بزرگ دردهای بزرگ دارند.

تلاش کنیم ندیدها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.

دل از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال

داشتن هیچ چیز به بهای معصیت خدا نمی ارزد.

فقیر آن نیست که کم دارد، بلکه آن است که بیشتر می طلبد.

وقتی خواستی کاری را انجام دهی ، تامل کن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد. پیامبر اکرم (ص)

بزرگترین اشتباه آن است که انسان از اشتباه کردن بترسد.

برای شاد کردن دیگران آرزوهایشان را بفهم.

کسانی که گذشته را فراموش می کنند، مجبور به تکرار آن هستند.

فرق طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است.

با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از فرزندان خود انتظار داری.

چراغ دروغ، بی فروغ است.

ماموریت ما در زندگی بی مشکل زندگی کردن نیست، با انگیزه زندگی کردن است.

رودخانه های عمیق تر، آرام ترند.

آرزو ها و آزها تبر قامت های سرفرازند.

بزرگترین پاداش دعا آرامش است.

همیشه سراخ خدا را از خودتان بگیرید.

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم.

نیکبخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.   پیامبر اکرم (ص)

برای آدم های فعال 7 روز هفته دارای 7 امروز است و برای آدم های تنبل 7 روز هفته دارای 7 فردا

راز تو در بند توست، اگر آن را فاش کردی تو در بند آنی   امام علی (ع)

برای پناهندگی به درگاه خدا نیاز به ویزا نیست.

 


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز یکشنبه 2 اسفند 1388 در ساعت 03:57 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
شاه میوه مناطق استوائی:( انبه )

شاه میوهً مناطق استوائی: انبه

 

تاریخچه و كشت انبه

انبه اصلاًمالزیایی وهندی است انبه در هندوستان حداقل حدود4000 سال پیش كشت شده است.در قرن 19تجار میوهً انبه را به غرب هند ، آفریقا وجنوب آمریكا معرفی كردند تجار عرب آن را به ایران ومصر حمل كردندحالا انبه ها در مقیاس وسیع در كشورهای مختلف مانند هند وچین ومالزی، اندونزی ، استرالیا وغرب هندوستان كشت می شود.

شكوفه های درختان انبه  در مناطقی كه برای 4 ماه  باران خوبی می بارد وبه دنبال آن هوای  خشك می آید میوه می دهند.بارش ،مه آلود بودن ،یا هوای ابری درزمان  گل دادن ، لقاح  وبازدهی محصول تاثیر می گذارد.

تنوع در انبه ها

انبه ها نوعاً میوه هایی منحنی (خمیده)با پوست سبز، مایل به صورتی،طلایی یا قرمز و نارنجی زیبا، بسیار معطر ودر بر گیرندهً دانه های كركین پهن وخیلی بزرگ هستند.تنوعات زیادی در این میوه  موجود است.آنها می توانند گرد، بیضی، قلوه ای شكل باشند.هر كدام از این میوه هاطعم،مزه  واستحكام مغز ساقه خود را دارند.

ارزش غذایی انبه

انبه از نظر غذائی بسیار غنی است  در مقایسه باسایر میوه هامنبع عالی كاروتن است

هر یكصد گرم از قسمت خوراكی انبه حاوی 1990 واحد بین المللی بتاكاروتن (ویتامین آ) است كه خیلی  بیشتر ازمیزان موجود در سایر میوه هاست. مجموع كاروتنوئیدها در انبه با رسیدگی میوه افزایش می یابد.خوردن میوه درفصل آن می تواند ذخیره ای از( ویتامین آ) در كبد تأمین  كند كه برای دوام آوردن برای بقیه سال كفایت می كندو برای پیشگیری  از ناهنجاری های كمبود ویتامین آ مثل شب كوری، بسیار مفید است  .

انبه، چه رسیده وچه نارس منبع  خوبی از( ویتامین  ث) می باشد . در هر یكصد گرم انبه مقدار 16 میلی گرم ویتامین ث  موجود است.( ویتامینهای آ وث) هر دو آنتی اكسیدان بوده وبه جلوگیری از آسیبهای  رادیكالهای آزاد و در نتیجه كاهش ریسك برخی سرطانها كمك می كنند. انبه رسیده تامین كننده  منبع خوبی از كالری است.یك انبه رسیده به ازای هر یكصدگرم وزن مقدار 47كیلو كالری تأًمین می كند.(كه بیشتر از قند فروكتوز به دست می آید).انبه نارس در مقایسه با رسیدهً آن كالری كمتری دارد. انبه رسیده همچنین  منبع خوبی از پتاسیم بوده و  مقدار نا چیزسدیم آن ، باعث می شود برای بیماران دارای فشار خون بالامناسب  باشد  افرادی كه محدودیت رژیم پتاسیم دار مثل رژیم غذایی برای نارسائی  كلیه دارند باید از مصرف انبه پرهیز كنند.

انتخاب وخرید 

رنگ لزومأً نشان رسیدگی در انبه نیست.حتی وقتی كه آنها رسیده اند با برخی  تغییرات آنها سبز باقی می مانند، درحالیكه دیگر انبه ها طلایی یا قرمز روشن یا تركیبی از این دو رنگ هستند.میوه هایی كه خراب نشده یا علامت سیاه روی پوست آن نیست بخرید. بهترین راه انتخاب (در خرید) سفت ومعطر بودن میوه است.

ذخیره كردن

انبه های رسیده می تواند برای روزها تا هفته ها بستگی به تنوع ان انبار شوند.قطعه های انبه می تواند كنسروشود یا خشك،ومغز آن خارج شود.انبه های رسیده بیشتر برای خشك كردن بكار می روند واینها می توانند برای ترشی وچاشنی غذا بكار برده شوند.

 

تهیه  و  كاربردهای  انبه

بهترین مصرف این میوه لذیذ خوردن آن به عنوان یك میوه رسیده است.از انبه ها به علاوه سالادهای میوه خارق العاده تهیه می شود ومی توان برای درست كردن  یخمكها  وبستنی ها نیز خالص شوند.میلك شیك ها ( مخلوط بستنی با شیر كاكائو)، آب میوه ، انواع مربا،ژله ،ترشی (با انبه )خوراك خوشمزه ای را معمولاً آماده می كنند.

انبه های رسیده كوچك همچنین می توانند ادویه لذیذی با افزودن  نارگیل ودوغ بسازند. میگوها وماهی ها با انبه خام ترش طعم خوبی را می سازند. ترشی انبه خام وادویه طعم معروفی دارد..انبه ًنارس پوست كنده به قطعات كوچك وباریكی بریده ودر آفتاب خشك می شودبعداًچاشنی وپودر زردچوبه زده كه در هند  در طبخ غذا استفاده می كنند .دانه های انبه همچنین خوردنی هستندودرسایه خشك وپودر زده و غذاهای زیادی را بوجود می آورند. انبه های خام كوچك می تواند بخار داده شوندودر محلول نمك دركوزه گلی برای دوره ای از 4تا5 ماه قرار گیرند. بعدها می توان انبه ها را بر حسب نیاز بیرون آورده پس از خرد كردن با فلفل سبز و مختصری روغن  به عنوان چاشنی خورد.برگهای ظریف انبه؛پوست وساقه برای خواص  ضد باكتریا ئی درهندوستان ودیگر كشورها، به كار برده می شود.

این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز یکشنبه 2 اسفند 1388 در ساعت 03:56 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
اختراعی که باید از آنها ترسید

ما در عصری زندگی می‌کنیم که هر روز خبری از یک اختراع یا اکتشاف مهم می‌شنویم و همگی این اختراعات برای مقاصد بشردوستانه طراحی شده‌اند اما باید از روزی ترسید که این اختراعات در مسیر غلط به کار گرفته شوند.

امیدواریم این یادداشت باعث ترس شما نشود:

۱- بمب اتم

این قارچی را که در تصویر می‌بینید نخستین بمب اتمی است که بمبی پلوتونیومی (از نوع شکافتی) بود و در سال ۱۹۴۵میلادی در جریان جنگ جهانی دوم در آمریکا ساخته و در شانزدهم ژوئیهٔ ۱۹۴۵میلادی و در صحرای “آلاموگوردو” در “نیومکزیکو” آمریکا آزمایش شد. آمریکا تنها کشوری است که از بمب اتمی (شکافتی‌-‌ اورانیومی) در هیروشیما و (شکافتی‌– پلوتونیومی) در ناکازاگی استفاده نظامی کرده است. شوروی نیز به عنوان ابرقدرت شرق در سال ۱۹۴۹ دارای بمب اتمی شد.

همیشه ترس ار بمب اتمی گریبانگیر بشر بوده و جنگ سرد بین دولت‌ها بر سر این بمب ادامه دارد همگی امیدواریم این سلاح از روی زمین محو شود.

 

۲- ربات

ربات یا روبوت دستگاهی مکانیکی برای انجام وظایف گوناگون است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات گوناگون برنامه‌ریزی شود و یا یک سری کارهای ویژه انجام دهد. به ویژه آن دسته از کارها که فراتر از توانایی‌های طبیعی و سرشتی بشر باشند.

 

ما حتی روبات باعواطف نیز داریم اما این نکته قابل ذکر است که تعداد ربات‌ها از تعداد نوع انسان بسیار کمتر است ولی‌ باید از روزی نگران بود که ‌ربات‌ها بیشتر از نوع بشر شوند.

فیلم‌های “ماتریکس″ و “نابودگر” را به یاد آورید سینما اگرچه یک نشانه است اما همیشه خطر جنگ با روبات‌ها را یادآوری کرده است.

۳- مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک، به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به منظور جداسازی، خالص‌سازی، وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان بکار می‌روند و نهایتا منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می‌شود.

 

این علم ترسناک که قابلیت تلفیق ژن‌های مختلف و تولید انواع موجودات عجیب و غریب را نیز دارد ممکن است سربازان شکست‌ناپذیر و مورچه‌های عظیم الجثه و همین خروسی که در تصویر می‌بینید را تولید کند.

۴- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

زیست‎فناوری را در یک تعریف کلی به کارگیری اندامگان یا ارگانیسم یا فرایندهای زیستی در صنایع تولیدی یا خدماتی دانسته‌اند و فنونی که از موجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصولات، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات و  تغییر صفات میکروارگانیسم‎ها برای کاربردهای ویژه استفاده می‌کند.

 

همگان خاطره ذرت‌های بیوتکنولوژی را به خاطر دارند که موجب چه فاجعه‌ای در آمریکا و مرگ صدها نفر شد.

۵- شتاب دهنده ذرات

دستگاهی است که در آن ذرّات باردار (مانند: ذرات بنیادی، هسته اتم‌ها یا اتم‌های یونیزه شده، مولکول‌ها یا قسمت‌های مولکول) به وسیله میدان‌های الکتریکی یا مغناطیسی تا سرعت‌های بسیار زیادی شتاب‌داده می‌شوند. به طوری که سرعت بسیاری از آنها، حتی تا نزدیکی‌های سرعت نور می‌رسد.

 

انرژی جنبشی ذره در این حالت به این ترتیب، به اندازه چندین برابر انرژی در حال سکون آن می‌باشد. این فناوری یکی از منابع انرژی در جهان آینده خواهد بود. تا اینجای کار خوب است اما اگر این انرژی از کنترل خارج شود می‌تواند موجب خسران بزرگی شود.

۶- فناوری نانو

در واقع نانوفناوری فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی، عمدتا متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک، از خود نشان می‌دهند.

فناوری نانو کاربردهای گسترده‌ای در دانش‌های گوناگون دارد که از موارد مهم آن می‌توان به کاربردهایش در پزشکی برای ساخت داروهای بدون اثرهای جانبی اشاره کرد که تنها بر یک بافت ویژه تاثیر می‌گذارند.

 

از انواع کاربردها می‌توان در ساخت نانو جوراب‌ها ، نانو لوله‌های کربنی و … اشاره کرد و اگر این تکنولوژی در خدمت تولید یک دارو و یا ویروس سیاه بر ضد بشریت به کار گرفته شود باید واقعا از این اختراع ترسید.

منبع با تصرف و اضافه: “Device”

توضیح: برای توضیح بیشتر برخی اختراعات از دایره‌المعارف ویکیپدیا بهره برده شده است


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 10:52 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
كودكان و زنان باردار از مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا خودداری كنند
نوشابه انرژی زاكارشناس مواد خوردنی و آشامیدنی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی یزد گفت: با توجه به این كه مصرف زیاد نوشابه‌های انرژی زا عوارض بسیاری را برای فرد به دنبال خواهد داشت، مبتلایان به بیماری‌های قلبی، كودكان كم سن و زنان باردار باید از مصرف این نوشابه‌ها جدا پرهیز كنند.

محبوبه مهدی پناه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینكه مصرف نوشابه‌های انرژی زا می‌تواند عوارضی را به دنبال داشته باشد، اظهار داشت: پزشكان عقیده دارند آنچه كه بر اثر مصرف این نوشابه‌ها انرژی كاذب در بدن ایجاد می‌كند، مقدار زیادی شكر و كافئین است كه برای سلامتی مضر است و می‌تواند سبب افزایش ضربان قلب شود.

وی بیان كرد: در مصرف این نوشابه‌ها، كبد مقدار بیشتری قند به جریان خون می‌فرستد تا انرژی بیشتری تولید شود و این اتفاقات ناخوشایند باعث می‌شوند كه فرد احساس انرژی بیشتری كند.

وی با اشاره به بررسی كمیته علمی غذایی كمیسیون اروپا در مورد خطر كافئین موجود در نوشابه‌های انرژی زا گفت:‌ گرچه این نوع نوشابه‌ها در مقدار متعادل برای مصرف عمومی بی‌خطر هستند اما كودكان و نوجوانانی كه دو قوطی یا مقدار بیشتر از این نوشابه‌ها را مصرف می‌كنند ممكن است دچار تحریك پذیری یا اضطراب شوند. همچنین زنان باردار نباید این نوشابه‌ها را مصرف نكنند؛ چرا كه اثرات كافئین بر روی جنین نامعلوم است.

مهدی پناه از كار افتادن كلیه‌ها را از دیگر عوارض مصرف بالای نوشابه‌های انرژی‌زا عنوان كرد و افزود: در كنار این مشكلات، مختل شدن كار كلیه باعث می‌شود مقدار بیشتری از آب بدن از دست برود كه اگر فرد در حال ورزش كردن باشد، به علت عرق كردن به سادگی دچار افت شدید آب بدن می‌شود. همچنین سكته مغزی و قلبی در افرادی كه مبتلا به صرع یا بیماری‌های مغزی یا قلبی هستند از عوارض جانبی نوشابه‌های انرژی زا هستند.

وی همچنین در ادامه به بروز مشكلات دهان و دندان در مصرف كنندگان این نوع نوشابه‌ها اشاره كرد و گفت: نوشابه‌های انرژی زا برای دندانها مضر است و آنچه تولیدكنندگان این نوشابه‌ها در مورد آنها بیان می‌كنند غیرواقع بینانه است و درصد بالایی از مواد فاسد كننده دندان در آنها وجود دارد. گرچه این نوشابه‌ها به تقویت انرژی برای مدت زمان كوتاهی كمك می‌كنند اما به دلیل دارا بودن اسید برای سلامت دندان‌ها مضر هستند.

این كارشناس یادآور شد: دندانپزشكان معتقدند كه مواد بكار رفته در این نوع نوشابه‌ها نه تنها برای سلامت دندانها بلكه برای سلامت دهان و لثه مضر بوده و موجب ابتلا افراد به پر فشاری خون نیز می‌شود. همچنین موادی كه به سلامت دندانها آسیب می‌زند تا حد زیادی نیز موجب بروز پوكی استخوان در افراد می‌شود.

وی گفت: مشخص شده است اگر تا مدت 30 دقیقه پس از مصرف این نوشابه‌ها، مسواك زده نشود مواد موجود روی دندانها سخت‌تر شده و به راحتی از روی دندان و لثه پاك نخواهد شد.

مهدی پناه در پایان گفت: كودكان كم سن، افرادی كه به كافئین حساسیت دارند، مبتلایان به بیماری‌های قلبی عروقی و زنان باردار نباید از این نوشابه‌های انرژی زا استفاده كنند.


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 10:50 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
تصاویر قاطی پاتی

 با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید

با ما همراه باشید


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 10:50 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
ترمیناتور پینگ پنگ بازی می کند!
روبات ویتنامی TOPIO بر خلاف ظاهر خشن و کمی هراس آور که به شخصیت ترمیناتور شباهت دارد با هدف شکست دادن انسان در مسابقه پینگ پنگ و کمک به انجام کارهای منزل ساخته شده است.

روبات TOPIO ۳.۰ روباتی شبیه شخصیت مشهور ترمیناتور جیمز کامرون، ساخته دست دانشمندان ویتنامی شرکت TOSY است. این روبات انسان نما از دو دوربین با سرعت ۲۰۰ فریم بر ثانیه برای ردیابی توپ کوچک پینگ پنگ استفاده می کند.

مغز این روبات شبکه ای از پردازشگرها و نرونهای مصنوعی است که می تواند مسیر توپ را پردازش کرده و بهترین ضربه پاسخ را انتخاب کند. این روبات سال گذشته در نمایشگاه بین المللی روبات توکیو خود را به جهان معرفی کرده بود.

قد TOPIO در حدود ۱.۸۲ متر بوده و وزن او ۱۱۹ کیلوگرم اعلام شده است وی از ۳۹ نقطه مستقل برای حرکاتی از قبیل چرخش برخوردار بوده و بر خلاف ظاهر قدرتمند و خشن هنوز موفق به شکست انسان و پیروزی در رقابت پینگ پنگ نشده است.

مدیر شرکت TOSY ابراز امیدواری کرده است نسخه پیشرفته تر این روبات که از بازویی انعطاف پذیرتر برخوردار بوده و می تواند حرکات سریع و به موقع را فرا بگیرد بتواند در رقابتهای پینگ پنگ انسانها را شکست دهد.این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 10:21 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
این تصاویر واقعی است
 

شجاعت

شجاعت

شجاعت
این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 10:20 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
چگونه مطلبی را به خاطر بسپاریم تا فراموش نکنیم؟!
دانشمندان متوجه شدند در هنگام استراحت، قسمت‌های خاصی از مغز به اندازه زمانی که شما در حال یادگیری بودید به فعالیت خود ادامه می‌دهند که این فعالیت‌ها خصوصا در مورد کارهایی که... دانشمندان ادعا کردند بعد از یادگرفتن یک موضوع اندکی استراحت کنید تا آن را بهتر به خاطر بسپارید....
این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 10:18 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
خواندنی های جالب 6

افرادی كه گردن های بلندی دارند

این افراد باید از یقه های ایستاده استفاده كنند مانند یقه انگلیسی ،فرنچی و یقه مردانه.

 افرادی كه گردن های كوتاه دارند

از یقه های باز مانند یقه هفت،خشت و گرد استفاده كنند.

 معایب شانه ها

افرادی كه شانه های كوتاه دارند باید از اپل در لباس هایشان استفاده كنند و از آستین های پفی استفاده كنند و افرادی كه شانه های پهن دارند باید از اپل استفاده نكنند ، سر شانه های چسبی داشته باشند و از آستین بارانی استفاده كنند.

معایب بالا تنه

كسانی كه بالا تنه های بلندی دارند باید بیشتر از بلوز و دامن استفاده كنند و از لباس هایی كه از زیر سینه شروع می شود بیشتر استفاده كنند . كسانی كه بالا تنه های كوتاهی دارند باید بیشتر از لباس های سرهم استفاده كنند.

 معایب سینه

كسانی كه سینه های چاق دارند باید از پارچه های ساده استفاده كنند و از برش های راست كه از سر شانه شروع می شوند استفاده كنند و از برش های عصایی استفاده كنند. كسانی كه سینه های كوچك دارند باید از برش های عصایی استفاده كنند و از پنس های كنار سینه اسفاده كنند .

 معایب باسن

كسانی كه باسن های بزرگ دارند باید سعی كنند لباس های راسته استفاده كنند و از مدل های خمره ای استفاده نكنند و قسمت های سینه را خوب چسب كنند و به طرف پایین لباس را كمی گشاد تر بدوزند و كسانی كه باسن های كوچك داشته باشند باید از لباس های كمری بیشتر استفاده كنند .

 شكم بزرگ

این افراد باید روی شكم را ساسون ندهند و برای شلوار و یا دامن از كمر استفاده نكنند و كمر سر خود بدهند و از لباس های راه دار عمودی استفاده كنند .

 معایب قد

قد بلند ها از لباس های فن و كمی گشاد با رنگ روشن استفاده كنند و دامن های كوتاه بپوشند . از بلوز و دامن استفاده نمایند و ماكسی یا لباس های یك سره و بلند نپوشند و قد كوتاه ها لباس معمولی ، دامن بلند و رنگ تیره استفاده كنند .

 

معایب لاغری و چاقی

افرادی كه لاغر می باشند باید از لباس های چین دار ،رنگ روشن ، پارچه های لباس شب ، و از لباس هایی با گل های درشت استفاده كنند . افرادی كه چاق می باشند از لباس های تنگ و تیره استفاده كنند و اگر از لباس های طرح دار می خواهند استفاده كنند باید از طرح های ریز استفاده كنند و از پار چه های راهدار با راه های عمودی استفاده كنند .

 آستین

افرادی كه دست های پر دارند می توانند از آستین های كوتاه بیشتر استفاده كنند و افرادی كه دست های لاغری دارند آستین های بلند و پاكتی بپوشند .

 روسری

افرادی كه سبزه می باشند باید از رنگ های سرد مثل آبی كم حال و… و افرادی سفید پوست از رنگ های گرم استفاده كنند .


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز چهارشنبه 28 بهمن 1388 در ساعت 01:20 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
طلا

 

 این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز سه شنبه 27 بهمن 1388 در ساعت 06:19 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
عکسهای جواهرالات


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز سه شنبه 27 بهمن 1388 در ساعت 06:17 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
چرا طلا این‏قدر ارزشمند است؟

چرا طلا این‏قدر ارزشمند است؟
طلا

طلا فلزی زیبا، مفید و کمیاب است. اگر زغال سنگ نیز به همین اندازه کمیاب بود، شاید مثل طلا ارزش داشت.

غیر از ساخت وسائل زینتی و ضرب سکه، طلا کاربرد‏های دیگری نیز دارد.

قابلیت هدایت گرمایی و الکتریکی این فلز سبب شده است که در بسیاری از صنایع، مانند الکترونیک، لحیم کاری، تهیه مدارهای الکتریکی و صنایع هوا- فضا از آن استفاده کنند.

چون بدن انسان طلا را پس نمی‏زند و در جوار آن دچار التهاب و ناسازگاری نمی‏شود، در دندانپزشک و ساخت مفصل‏های مصنوعی بدن نیز از طلا استفاده می‏کنند.

 


این مطلب توسط احسان اسفندیاری  روز سه شنبه 27 بهمن 1388 در ساعت 06:16 ب.ظ نوشته شد | نظرات()
تعداد صفحات
1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 - 
تعداد کل : 7 تا
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات